คอร์สเรียนภาษาจีน - AN OVERVIEW

คอร์สเรียนภาษาจีน - An Overview

คอร์สเรียนภาษาจีน - An Overview

Blog Article

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คอร์สเรียนออนไลน์

นักเรียนสามารถออกเสียงพูดภาษาจีนได้ถูกต้องและชัดเจน

ความสามารถในการเดาความหมายคำศัพท์จากตัวอักษรและภาคอักษร

เหมาะสำหรับผู้ที่มีความสนใจในการเรียนภาษาจีน แม้ไม่มีพื้นฐานมาก่อน

ที่โมดูโล่ คุณจะได้คอร์สเรียนภาษาที่มีคุณภาพ ราคาคุ้มค่า และมั่นใจได้ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมแอบแฝงแน่นอน

พาส่องเนื้อหาที่จะได้เรียนในหลักสูตร!

- ปูพื้นฐานภาษาจีนกลางที่แม่นยำให้กับผู้เรียนเพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปใช้สำหรับศึกษาต่อในต่างประเทศ

นักเรียนสามารถออกเสียงภาษาจีนได้ถูกต้องและชัดเจน

สถาบันออนไลน์ สำหรับคนที่ต้องการความก้าวหน้า

หนังสือของโมดูโล่มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับเทคนิคการสอนภาษาที่มีประสิทธิภาพของเราและสามารถหาซื้อได้แค่ในสถาบันของเราเท่านั้น หนังสือของเราออกแบบเฉพาะให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน โดยทีมผู้ดูแลหลักสูตรที่มีประสบการณ์สูง เราไม่เพียงสอนภาษาจีน คอร์สเรียนภาษาจีน แต่เรายังสอนสิ่งอื่นที่นอกเหนือจากในหนังสืออีกด้วย ทุกคาบเรียนของเราถูกออกแบบเป็นพิเศษให้คุณโดยเฉพาะ

โรงเรียนสอนภาษาจีนเป่ยจิงสอนภาษาจีน

สมัคร สั่งซื้อ - รอรับหนังสือ - เข้าเรียน

คอร์สเรียนภาษาจีนพื้นฐาน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกภาษาจีนครบทุกทักษะ ทั้งการฟัง พูด อ่านและเขียนพินอินและตัวอักษรภาษาจีน โดยเนื้อหาการสอนจะปรับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับพื้นฐานของผู้เรียน

ความสามารถในการฟัง การจับใจความ โดยไม่เห็นตัวหนังสือ

Report this page